Situació actual del projecte


Darreres actuacions:

 

Execució de cates en els antics aiguamolls de Can Poncic l’any 2008, per a conèixer el nivell de profunditat de l’aqüífer, constatant que es troba a 3 metres, havent-hi entre la superfície i en nivell de l’aigua una capa de runes que provenien de restes de la construcció urbana dels darrers anys.

No s’han trobat recursos per extreure les runes i terres de l’abocador soterrat, paralitzant així la recuperació dels aiguamolls