Tord comú


Tord comú                                  català Birigarro arrunta                               Basco
Zorzal común                             Castella Song thrush                                        Anglès

Descripció:TORD

Clasificació:

Tord comú   (Turdus philomelos) 

Ordre Passeriformes; família Turdidae

Longitud:

22 cm

Envergadura:

33-36 cm

Identificació:

Pit blanc cremós amb taques negres en forma de “v” invertida i amb els laterals de color taronja clar. Cap i esquena marró terrós.

Distribució:

Europa i nord d’Àfrica. És migrador parcial, la major part del mascles passen l’hivern a les zones de reproducció, mentre les famelles i els joves hivernen al sud d’Europa.

Hàbitat:

Boscos amb sotabosc baix, àrees arbustives, parcs i fins i tot jardins grans.

Alimentació:

Ampla varietat d’aliments, des de Matèria vegetal com fruites i llavors i animals com llombrius, aranyes i especialment cargols.

Reproducció:

És molt prolífic, arribant a criar 4 vegades a l’any. La femella fa el niu als arbres, on pon de 4 a 6 ous, que són incubats durant 13 dies.

Lloc d’observació:

A l´hivern se´l veu pels jardins públics i privats i als prats i camps del municipi. També a Can Fonollet.


 

Per a més informació referent a aquesta espècie fer clic Aqui

Consulta Més Aus