Abellerol


Abellerol                                      català Abejaruco europeo                         Castella
European bee-eate                    Anglès Erlatxoria                                          Basco

DESCRIPCIÓ:

Abellarol

Merops apiaster

Abellarol (Merops apiaster)

Orden Coraciiformes; familia Meropidae

LONGITUD:

L 25-29 cm

ENVERGADURA:

36-40 cm . Mascle i femella són molt semblants.

DISTRIBUCIÓ:

Estiuenc i nidificant a Catalunya. Passa l´hivern a l’Africa i arriba a les nostres terres a finals d’abril per reproduïr-se, marxant novament a l’Africa a principis de setembre.

HÀBITAT:

Terrenys oberts, conreus, prats amb arbres esparsos, es posa sobre les branques seques, filferros, o cables a la recerca del seu aliment.

ALIMENTACIÓ:

Insectes, especialment abelles, vespes i en general hymenopters.

REPRODUCCIÓ:

Cria en llocs oberts, conreus, arbres o bosquets, fent els nius en forats dins de tal lusos.

LLOC D’OBSERVACIÓ:

Al voltant de Can Poncic, al Castellet i als camps de Can Vinyals i Can Fonollet


 

per a més informació referent a aquesta espècie fer clic aqui

Consulta Més Aus