On viu? On i quan la podem trobar


En el món

Cria en gran part d’Amèrica del Nord i Euràsia, excepte en zones àrtiques i deserts.
A l’hivern ocupa Amèrica del Sud, Àfrica, el sud d’Àsia i el nord d’Austràlia.

Orenetes Distribucio Sant Quirze

En groc: Àrea de cria En blau: Àrea d’hibernada

 

A Espanya

És troba àmpliament distribuïda en època de cria i en pas per tota la Península, Balears, Ceuta i Melilla.
Hiverna en petit nombre al sud, principalment en el baix Guadalquivir.
A les Canàries és comú en pas. Recentment s’ha localitzat algun punt de cria.

A Catalunya

L’oreneta vulgar acostuma arribar a Catalunya a:

  • Mitjans-finals de marc al Sud (Delta de l’Ebre) i 
  • Finals de març i/o principis d’abril al nord (Cap de Creus i Pirineus).